■skayy photogallery

Photographs
by Ayako Sato.
Skayy photography
Hokkaido Hakodate Japan.

<日々のあれこれを綴ったフォトログ>改装中


<はこだての景色を集めたギャラリーサイト>